Avís legal

Política de privacitat Web

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar als usuaris de www.guineubeer.com/ca/ , domiciliada a, Passatge del Riu, 12la raó social del Responsable de tractament és CA L’ARENYS,S.L. , de quina és la seva política de protecció de la privadesa i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

CA L’ARENYS,S.L. posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris Web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del propi titular del tractament en el moment de complimentar el nostre formulari online i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de la informació amb les exclusives finalitats de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació que es realitza a través d’aquesta via.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i entitats associades en els quals s’organitzen CA L’ARENYS,S.L. . i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeix una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir la confirmació sobre si a CA L’ARENYS,S.L. , estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan la informació ja no sigui necessaris.

Únicament els camps NOM i E-MAILS són d´ obligada complimentació per poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació .

La Web www.guineubeer.com/ca/ ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que correspongui legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueix el seu tratament automatitzat. No obstant això, el usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són imprevisibles i per tant no están exemptes de possibles intromissions il·legals i indegudes que no serien responsabilitat de CA L’ARENYS,S.L. , ja que ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme determina la llei.

La política de cookies de la Web www.guineubeer.com/ca/ es troba determinada en el corresponent apartat.

La Web www.guineubeer.com/ca/ farà tot el possible perquè la seva informació estigui sempre actualitzada. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular de les mateixes, d’aquí que si existeix una modificació dels dades, l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Tractament, declinant tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d’aquesta web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.

En qualsevol moment, es poden excercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic dirigit a info@calarenys.com o bé mitjançant un escrit, acompanyat d’una fotocòpia del seu DNI, dirigit a: Passatge del Riu, 12 – 08269 Valls de Torroella (Barcelona)

Cookies

Les cookies són fitxers de text de mida petita que s’emmagatzemen a la memòria de l’ordinador quan accedeix o visita determinades pàgines web, de manera que es puguin conèixer les preferències de l’usuari en el moment que es torna a connectar. Les cookies emmagatzemades al disc dur de l’usuari no poden llegir les dades que conté aquest disc, accedir a informació personal ni llegir les cookies creades per altres proveïdors.

Esta web utilitza cookies per reconèixer els usuaris i poder-los oferir un millor servei. En qualsevol moment, l’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la recepció de cookies i impedir la seva instal·lació al seu disc dur.

Tens més de 18 anys? .